Μάθετε για εμάς

Η εταιρεία ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών στο χώρο της κτηματαγοράς καθώς επίσης και στην κατασκευή ακινήτων.

Μεταξύ των παρεχομένων υπηρεσιών της, περιλαμβάνεται η παροχή ολοκληρωμένων και επαγγελματικών προτάσεων στον υποψήφιο αγοραστή ακινήτου, η κατασκευή, η εμπορία ακινήτων και η διαχείριση ακινήτων.

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, επιδιώκουμε να καλύψουμε το σύνολο των αναγκών των πελατών μας, με βασικούς άξονες την αξιοπιστία, την εχεμύθεια, τον επαγγελματισμό και την προάσπιση των συμφερόντων τους.

Προτεινόμενα Ακίνητα